Bốc bát họ là gì?

Trong năm 2018, đầu năm 2019 có nổi lên với từ Bốc Bát Họ, bạn nghe khá nhiều từ này ở trên tivi, bài hát, internet và những người xung …

Xem thêm