Vtv có nghĩa là gì

Bạn thường xuyên xem truyền hình trên tivi, có các ký hiệu như VTV, HTV, BPTV, ANTV … vậy chúng có nghĩa là gì? Những từ trước từ TV là …

Xem thêm