Lòng Mẹ

Cha tôi không phải là người dữ đòn. Có điều lạ trong ba anh em tôi, cha thường hay đánh tôi và sau mỗi trận đòn tôi lại thấy cha …

Xem thêm