Tin Mới

Xem Thêm

Tướng lĩnh các triều đại Trung Quốc chết trận khi xâm lược Việt Nam

1. Lưu Hồng Thao (Lưu Hoằng Tháo (劉弘操) : Mở đầu cho danh sách này là một hoàng tử và tướng lãnh nhà Nam Hán. Ông là người chỉ huy …

Lịch Sử

Xem thêm

Tướng lĩnh các triều đại Trung Quốc chết trận khi xâm lược Việt Nam

1. Lưu Hồng Thao (Lưu Hoằng Tháo (劉弘操) : Mở đầu cho danh sách này là một hoàng tử và tướng lãnh nhà Nam Hán. Ông là người chỉ huy …

Câu chuyện về Đại tướng Lê Trọng Tấn

Tưởng nhớ Karl Maxl – Nhà tư tưởng vĩ đại

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày cá tháng tư

Chuyện Linh Tinh

Xem thêm

Sự kỳ diệu để có quả Sung (quả Vả)

Loài cây trong câu chuyện… mà mình bịa ra ở trên có tên là cây Sung (hay cây Vả) Ficus carica, thuộc Chi Sung (Ficus), Họ Dâu Tằm (Moraceae). Tại …

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày cá tháng tư