Tin Mới

Xem Thêm

Ba điều giúp tâm trạng vui vẻ

Để giữ bản thân luôn vui vẻ: Thứ nhất: giúp đỡ mọi người. Thứ hai: biết trân trọng những gì mình có, không tham lam. Thứ ba: biết tận hưởng niềm vui xung quanh. Chỉ cần giữ được tâm trạng tốt đẹp, thì bạn sẽ cảm thấy mọi việc trên …

Lịch Sử

Xem thêm

Bệnh mãn tính là gì? Tại sao lại có bệnh mãn tính?

Một bệnh được coi là mãn tính nếu nó kéo dài trong ba tháng hoặc hơn. Đây không phải chỉ là một cơn cảm lạnh hay cúm chỉ vài ngày là hết. Đây là một cơn bệnh dai dẳng gây ra căng thẳng kéo dài, đau đớn và khó chịu, …

Lễ hội Ok Om Bok (Trà Vinh)

Chuyện Linh Tinh

Xem thêm

Ba điều giúp tâm trạng vui vẻ

Để giữ bản thân luôn vui vẻ: Thứ nhất: giúp đỡ mọi người. Thứ hai: biết trân trọng những gì mình có, không tham lam. Thứ ba: biết tận hưởng niềm vui xung quanh. Chỉ cần giữ được tâm trạng tốt đẹp, thì bạn sẽ cảm thấy mọi việc trên …

Quan niệm về hạnh phúc

Hãy tập nhìn sâu!

Tục thách cưới