Phong trào mua công trái

Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân. Phong trào mua công trái lại là một dịp để chứng tỏ lòng nồng nàn yêu nước của đồng bào ta. Như ở Tuyên Quang, vì cán bộ chính quyền và đoàn thể khéo tuyên truyền, giải thích, cổ động …

Phong trào mua công trái Xem thêm

Thẩm quyển theo lãnh thổ của Tòa án giải quyết vụ việc dân sự và những trường hợp đương sự được lựa chọn Tòa án được quy định như thế nào?

* Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tô’ tụng dân sự năm 2015 thì thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo lãnh thố đối vói các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh …

Thẩm quyển theo lãnh thổ của Tòa án giải quyết vụ việc dân sự và những trường hợp đương sự được lựa chọn Tòa án được quy định như thế nào? Xem thêm

Thẩm quyền theo cấp của Tòa án giải quyết vụ việc dân sự được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu sau: – Tranh chấp về dân sự được quy định tại Điều 26 Bộ luật …

Thẩm quyền theo cấp của Tòa án giải quyết vụ việc dân sự được quy định như thế nào? Xem thêm

Những yêu cầu về lao động nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án?

Những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 33 Bộ luật Tô’ tụng dân sự năm 2015 như sau: – Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. – Yêu cầu …

Những yêu cầu về lao động nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án? Xem thêm

Những tranh chấp về lao động nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án?

Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các điều 187, 188, 189, 191, 192, 193 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau: – Tranh chấp lao động …

Những tranh chấp về lao động nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án? Xem thêm

Những yêu cầu về kinh doanh thương mại nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

Những yêu cầu về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 31 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 như sau: – Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cố đông, nghị quyết của Hội đồng …

Những yêu cầu về kinh doanh thương mại nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án? Xem thêm

Những tranh chấp kinh doanh thương mại nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

Những tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 như sau: – Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng …

Những tranh chấp kinh doanh thương mại nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án? Xem thêm

Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án dân sự?

Đặc trưng của yêu cầu về hôn nhân và gia đình là các bên đương sự không tranh chấp về quyền và nghĩa vụ mà chỉ yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý nào đó về hôn nhân và gia đình. Các …

Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án dân sự? Xem thêm