Các câu hỏi về vi phạm bản quyền trên Youtube

Tổng hợp các câu hỏi vi phạm bản quyền về của học viện Youtube để bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Youtube, như vậy là kênh của bạn bị một gậy, nếu bạn nhận 3 cảnh cáo vi phạm bản quyền, thì tài khoản của bạn (cùng với tất cả các kênh liên kết) đều sẽ bị chấm dứt.

1. Có thể có nhiều chủ sở hữu bản quyền cho một bản nhạc.

  • Đúng
  • Sai

Ví dụ: bản quyền cho một đoạn nhạc cụ thể có thể do người viết lời bài hát, người biểu diễn, nhà sản xuất, nhãn đĩa, nhà xuất bản hoặc những đối tượng này kết hợp sở hữu.

2. Ghi nhận quyền tác giả của người sáng tạo trong phần mô tả video của bạn là đủ để tránh vi phạm bản quyền.

  • Đúng
  • Sai

Có thể bạn cần ủy quyền từ chủ bản quyền để đăng nội dung của bên thứ ba. Đề cập hoặc trả tiền không giúp bạn rũ bỏ được trách nhiệm này.

3. Tôi không hề vi phạm bản quyền khi tải nội dung lên YouTube miễn là tôi đã mua nội dung đang đề cập đến.

  • Đúng
  • Sai

Mua bản sao của bất kỳ phương tiện nào (chẳng hạn như bài hát, phim hoặc trò chơi video) không có nghĩa là bạn có quyền tải phương tiện đó lên YouTube.

4. Nếu bạn bị phát hiện tái vi phạm, bạn có thể mất tài khoản YouTube của mình.

  • Đúng
  • Sai

Người dùng bị tạm dừng do vi phạm bản quyền bị cấm mở tài khoản mới.

 

 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.