Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án dân sự?

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án dân sự?

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án dân sự:

– Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

– Tranh chấp về chia tài sản chung của vỢ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

– Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

– Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

– Tranh chấp về cấp dưỡng;

– Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

– Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vỢ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.

– Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *