Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án dân sự?

Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án dân sự?

Đặc trưng của yêu cầu về hôn nhân và gia đình là các bên đương sự không tranh chấp về quyền và nghĩa vụ mà chỉ yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý nào đó về hôn nhân và gia đình. Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, bao gồm:

– Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

– Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

– Yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

– Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

– Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

– Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;

– Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án;

– Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vỢ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình;

– Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

– Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;

– Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *