Lời Bác Hồ dạy ngày 4 tháng 4

“Chúng tôi là những kẻ chiến thắng hiện tại cũng như trong tương lai, vì con đường của chúng tôi được học thuyết vĩ đại của Chủ nghĩa Mác – Lê nin soi sáng”. Đó là lời được trích trong bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Bọn …

Xem thêm

Chủ tịch Fidel Castro và những kỷ lục Gginness

Chủ tịch Fidel Castro (Fidel Alejandro Castro Ruz) (phiên âm: Phi-đen Cát-xtơ-rô) (sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926, mất ngày 25 tháng 11 năm 2016) là một nhà lãnh đạo , một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc không chỉ của nhân dân Cuba mà còn là của rất nhiều …

Xem thêm

Tại sao có cuộc di cư Công giáo năm 1954?

Ngày 28 tháng 6 năm 1954, quân đội Pháp thực hiện cuộc hành quân sau cùng tại Việt Nam, là rút khỏi mạn Nam Đồng bằng Sông Hồng mà chẳng gặp vụ đụng độ nào. Nhiều binh lính của đội quân vũ trang Công giáo của các giáo xứ, giáo …

Xem thêm

Việt Nam cộng hòa là gì?

Việt Nam Cộng hòa (tiếng Pháp: République du Viêt Nam, thành lập năm 1955, kết thúc năm 1975) là một cựu chính thể được thành lập từ Quốc gia Việt Nam (1949–1955), với thủ đô là Sài Gòn. Trong các tài liệu nước ngoài, chính phủ này cũng được gọi …

Xem thêm

Hợp đồng đầu tư BOT, BTO và BT là gì?

Bạn đã nghe nhiều về hình thức đầu tư BOT, BTO, BT. Vậy những hình thức trên có ý nghĩa gì? Nó có những ưu điểm, nhược điểm như thế nào? Nhà nước Việt Nam đầu tư hợp đồng kiểu nào cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, giai đoạn …

Xem thêm