Có được Tự Do, Hòa Bình nhưng nhiều người Việt vẫn mang tư tưởng Nô lệ

Tấm ảnh được chụp vào năm 1903, bên dưới mô tả một nhóm hơn 20 người phụ nữ Việt Nam, đi chân trần trên con đường đầy sỏi đá nhọn hoắt, đội nón quai thao, mặc trang phục thời kỳ cũ, đang phải dùng vai trần sức người để kéo …

Có được Tự Do, Hòa Bình nhưng nhiều người Việt vẫn mang tư tưởng Nô lệ Xem thêm

Các chỉ tiêu chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam 10 năm 2021 – 2030 là gì?

Các chỉ tiêu chủ yếu của Chiến lược là: 1. Về kinh tế – Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân  đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD.*  – Tỷ trọng công nghiệp chế …

Các chỉ tiêu chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam 10 năm 2021 – 2030 là gì? Xem thêm

Sáu nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam như thế nào?

Báo cáo chính trị đã nêu sáu nhiệm vụ trọng tâm là: Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, …

Sáu nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam như thế nào? Xem thêm

Những định hướng phát triển đất nước Việt Nam giai đoạn 2021-2030?

12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là: 1) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường…tháo gỡ kịp thời những khó khăn, …

Những định hướng phát triển đất nước Việt Nam giai đoạn 2021-2030? Xem thêm

Tại sao Hitler sử dụng hình chữ “Vạn” làm biểu tượng cho đảng Quốc Xã?

Trong thời kỳ nước Đức chịu quyền thống trị của Hitler, hìnhchữ “Vạn” ở đâu cũng có, nó không những tượng trưng cho nền thống trị chuyên chế phát xít của nước Đức theo đảng Quốc Xã, mà còn tạo ra những nỗi đau khổ vô tận cho nhân dân …

Tại sao Hitler sử dụng hình chữ “Vạn” làm biểu tượng cho đảng Quốc Xã? Xem thêm