Các Ban Chỉ đạo cấp huyện

Hiện nay, tùy theo từng địa phương mỗi huyện sẽ thành lập những Ban Chỉ đạo phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm hay nhiệm kỳ. Thường sẽ thành lập những Bạn Chỉ đạo và quy chế hoạt động của một số Ban …

Xem thêm

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp …

Xem thêm

Lời Bác Hồ dạy ngày 4 tháng 4

“Chúng tôi là những kẻ chiến thắng hiện tại cũng như trong tương lai, vì con đường của chúng tôi được học thuyết vĩ đại của Chủ nghĩa Mác – Lê nin soi sáng”. Đó là lời được trích trong bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Bọn …

Xem thêm

Chủ tịch Fidel Castro và những kỷ lục Gginness

Chủ tịch Fidel Castro (Fidel Alejandro Castro Ruz) (phiên âm: Phi-đen Cát-xtơ-rô) (sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926, mất ngày 25 tháng 11 năm 2016) là một nhà lãnh đạo , một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc không chỉ của nhân dân Cuba mà còn là của rất nhiều …

Xem thêm

Tại sao có cuộc di cư Công giáo năm 1954?

Ngày 28 tháng 6 năm 1954, quân đội Pháp thực hiện cuộc hành quân sau cùng tại Việt Nam, là rút khỏi mạn Nam Đồng bằng Sông Hồng mà chẳng gặp vụ đụng độ nào. Nhiều binh lính của đội quân vũ trang Công giáo của các giáo xứ, giáo …

Xem thêm