Phần mềm gõ tiếng việt Unikey 4.0 RC2 (Setup)

Là phần mềm gõ tiếng việt chuẩn nhất hiện nay, do tác giả Phạm Kim Long phát triển và tặng miễn phí cho mọi người sử dụng. Để tải Unikey 4.0 RC2 file cài đặt: https://drive.google.com/file/d/1NH9_mpPEFN_eIDj_FDEwSj-N9DziPlBU/view?usp=sharing Bạn chỉ cần tải về và chạy file Setup là mọi thứ để xong

Phần mềm gõ tiếng việt Unikey 4.0 RC2 (Setup) Xem thêm