Dòng sông nào là “Vua của các dòng sông” trên thế giới?

Sông Amazon là một sông lớn ở phía Bắc đại lục Nam Mỹ, nó chảy qua các nước Brazil, Peru, Bolivia, Columbia, Ecuador, v.v.. tụ họp hàng trăm dòng sông lớn nhỏ, lượng nước vô cùng phong phú, lưu lượng trong năm tương đương với 1/9 tổng lưu lượng của …

Dòng sông nào là “Vua của các dòng sông” trên thế giới? Xem thêm