Duyệt bởi
Category: Giáo Dục

Lựa chọn mua đồ chơi và đồ dùng học tập cho con như thế nào?

Lựa chọn mua đồ chơi và đồ dùng học tập cho con như thế nào?

Đồ chơi có vai trò to lớn trong việc phát triển trí lực và thế lực của trẻ, nhưng làm thế nào để lựa chọn mua được đồ chơi an toàn, vệ sinh, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và trí tuệ của trẻ, một số phụ huynh lại hiểu rất ít về vấn đề này. – Đồ chơi phải phù hợp với yêu cầu an toàn. Đồ chơi kim loại thì phải xem xét cẩn thận bên ngoài…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Thế nào là tộc người và ngữ hệ? Việt Nam có bao nhiêu tộc người, thuộc những ngữ hệ nào?

Thế nào là tộc người và ngữ hệ? Việt Nam có bao nhiêu tộc người, thuộc những ngữ hệ nào?

Tộc người là cộng đồng người có chung tộc danh, chung một sắc thái văn hóa, một ngôn ngữ, một phương thức sản xuất, một địa bàn cư trú, một cơ cấu xã hội… Ngữ hệ (dòng ngôn ngữ) là hệ ngôn ngữ, tập hợp ngôn ngữ của các tộc người có ngôn ngữ tương đồng, giống nhau, có thể nói với nhau và hiểu biết lẫn nhau qua trình bày ngôn ngữ. Một ngữ hệ có thể gồm vài,…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến ?

Chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến ?

Dưới các vương triều phong kiến, đất nước ta trải qua một chặng đường dài 10 thế kỷ, đã tổ chức được nhiều khoa thi tiến sĩ. Khoa mở đầu vào năm Ất Mão (1075) đời Lý Nhân Tông và khoa kết thúc vào năm Kỷ Mùi (1918) đời vua Khải Định. Về thể lệ thi, buổi đầu chưa được ổn định, cho đến thời Hậu Lê mới vào quy củ. Lịch sử chế độ khoa cử ở Việt Nam…

Đọc Thêm Đọc Thêm