Lòng Mẹ

Cha tôi không phải là người dữ đòn. Có điều lạ trong ba anh em tôi, cha thường hay đánh tôi và sau mỗi trận đòn tôi lại thấy cha lẩm bẩm : Đồ con lạc loài. Điều đó làm cho tôi còn đau đớn hơn cả đòn roi. Tôi …

Lòng Mẹ Xem thêm