Bốc bát họ là gì?

Trong năm 2018, đầu năm 2019 có nổi lên với từ Bốc Bát Họ, bạn nghe khá nhiều từ này ở trên tivi, bài hát, internet và những người xung quanh nói. Vậy ý nghĩa của từ bốc bát họ là gì? Sau đây, tôi xin đưa ra một số …

Bốc bát họ là gì? Xem thêm