Cách phân biệt vết thương do rắn độc và rắn không độc cắn?

Điều khác nhau căn bản nhất giữa rắn độc và rắn không độc là có răng độc hay không. Răng độc có hai loại, một loại có rãnh thông với dịch độc, loại răng này thường mọc từ xương trán, mở mồm là có thể nhìn thấy được. Một loại …

Cách phân biệt vết thương do rắn độc và rắn không độc cắn? Xem thêm