Bài thơ sống khỏe

1 . Mỗi ngày nhiều lượt chải đầu Lưu thông khí huyết nhớ lâu giảm phiền 2. Thường xuyên xát huyệt dũng tuyền Chữa được nhiều bệnh càng yên nỗi lòng 3. Nuốt nước bọt tưởng lạ lùng “Nước thần” tiêu độc, tiệt trùng thật hay 4. Xoa bụng (dưới …

Bài thơ sống khỏe Xem thêm