Duyệt bởi
Category: Pháp Luật

Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án dân sự?

Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án dân sự?

Đặc trưng của yêu cầu về hôn nhân và gia đình là các bên đương sự không tranh chấp về quyền và nghĩa vụ mà chỉ yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý nào đó về hôn nhân và gia đình. Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015,…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án dân sự?

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án dân sự?

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án dân sự: – Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; – Tranh chấp về chia tài sản chung của vỢ chồng trong thời kỳ hôn nhân; – Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; – Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Những yêu cầu về Dân sự nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án?

Những yêu cầu về Dân sự nào thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án?

Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 bao gồm: – Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. – Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng…

Đọc Thêm Đọc Thêm