Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ được thực hiện đối với những đối tượng nào?

Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; b) Là lao động duy nhất phải …

Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ được thực hiện đối với những đối tượng nào? Xem thêm

Vũ khí laser?

Bạn có biết vũ khí laser không? Nó có thể tiếp lợi dụng năng lực cực lớn của tia laser, có thể làm tổn hại hoặc phá hủy mục tiêu trong nháy mắt. Nó được phân chia thành hai loại lớn là: vũ khí laser năng lực thấp và vũ …

Vũ khí laser? Xem thêm