Có bao nhiêu cơ quan trực thuộc Chính Phủ

Có bao nhiêu cơ quan trực thuộc Chính Phủ

Cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ thành lập, có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ; thực hiện một số dịch vụ công có đặc điểm, tính chất quan trọng mà Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo. Cơ quan thuộc Chính phủ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Tính đến năm 2018, có 08 cơ quan trực thuộc Chính Phủ gồm:

  • Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Bảo Hiểm xã hội Việt Nam
  • Thông tấn xã Việt Nam
  • Đài tiếng nói Việt Nam
  • Đài truyền hình Việt Nam
  • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
  • Viên Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *