Có bao nhiêu thể loại Thơ

Có bao nhiêu thể loại Thơ

Thơ là gì? Thơ, thơ ca hay thi ca, là khái niệm chỉ các sáng tác văn học có vần điệu, có đặc điểm ngắn gọn, súc tích, nhiều ý nghĩa khác nhau, được cô đọng lại. Một bài văn cũng có thể là một bài thơ nếu sự chọn lọc các từ trong đó súc tích và gây cảm xúc cho người đọc. Bên cạnh đó, một bài thơ thường còn mang tính vần giữa câu nọ với câu kia và tổ hợp của các câu gây ra âm hưởng nhạc tính trong bài.

Có bao nhiêu thể thơ? Hiện nay, có rất nhiều thể loại thơ trên thế giới, Việt Nam chúng ta có 8 thể thơ được sử dụng phổ biến gồm:

1. Thơ lục bát
2. Thơ song thất lục bát
3. Thơ bốn chữ
4. Thơ năm chữ
5. Thơ sáu chữ
6. Thơ bảy chữ
7. Thơ tám chữ
8. Thơ tự do

Mục đích tối cao của luật thơ là giúp cho ta phương tiện sáng tạo âm điệu một cách dễ dàng. Nhưng tuân theo luật thơ một cách ngoan cố thì sẽ làm cho tác phẩm có lúc bị miễn c­ưỡng, khô cứng và mất đi cái hồn của thơ.

Cho nên ngoài luật thơ thì người làm thơ cần phải có hứng, có ngoại vật và phải có tính tình, có chân tâm như thế khi làm thơ tư tưởng mới không bi lạc đi nơi khác.

3.6/5 - (22 bình chọn)
Bình luận đã bị đóng.