Có bao nhiêu Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Có bao nhiêu Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc. Làm sao để đánh giá xã đó đã đạt chuẩn Nông thôn mới hay chưa? Căn cứ vào gì? Theo Quyết định Số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2016 “Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020“.

19 tiêu chí để đánh giá xây dựng Nông thôn mới gồm:

 1. Quy hoạch
 2. Giao thông
 3. Thủy lợi
 4. Điện
 5. Trường học
 6. Cơ sở vật chất văn hóa
 7. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới
 8. Thông tin và Truyền thông
 9. Nhà ở dân cư
 10. Thu nhập
 11. Hộ nghèo
 12. Lao động có việc làm
 13. Tổ chức sản xuất
 14. Giáo dục và đào tạo
 15. Y tế
 16. Văn hóa
 17. Môi trường và an toàn thực phẩm
 18. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
 19. Quốc phòng và An ninh

Tùy vào mỗi vùng, mỗi địa phương thì các tiêu chí đó có thể đạt hoặc không đạt vẫn có xét nhận xã đạt Nông thôn mới hay không.

3.5/5 - (15 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *