Đừng nhập nhèm đánh lận con đen

Năm xưa biết bao nhiêu anh hùng gan mật phơi đầy đất, cha con bỏ xương ở ngoài đồng nội, biến thành những nấm mồ vô danh, máu chảy đỏ cả sông Thạch Hãn, anh linh của các anh la liệt ở Thành Cổ, mộ phần của các anh trùng trùng lớp lớp ở Trường Sơn, kể không sao xiết. Để ngày hôm nay, xuất hiện lớp con cháu vô ơn, mất dạy được sống trong đất nước hoà bình và thống nhất như tạt một gáo nước lạnh vào những nấm mồ bằng cụm từ “chiến tranh Việt Nam” giống như cái cách mà chính kẻ thù của mình năm xưa đề ra chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” than ôi, đau xót quá đi thôi.

Trong rất nhiều bộ phim hồi ký về quá khứ không ít những kẻ làm phim đã tự cải cách cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thành “chiến tranh Việt Nam”, “chiến tranh Việt Nam” là cái tên vốn dĩ được chính Mỹ học lại ở chiến lược “Da Vàng Hoá Chiến Tranh’ mà quân Pháp áp dụng ở Đông Dương, ám chỉ đây là cuộc “nội chiến”, là tiền đề để cho lũ phản loạn sau này viết lại lịch sử. Thậm chí đến bọn tay sai, bù nhìn như Nguỵ quyền Sài Gòn giờ đây chúng đã tráo trở đổi thành “chính quyền miền Nam” hoặc “chính quyền Sài Gòn” bằng luận điệu lập lờ mất nết là “hoà hợp dân tộc” chỉ có cái điều cốt lõi mà chúng cố tình phớt lờ đi là chữ Hoà Hợp ở đây không đồng nghĩa với Hoà Cả Làng.

Sự thật là chúng ta đã đánh bại Đế Quốc Mỹ và quân Chư Hầu xâm lược, đây là chiến thắng bất khả phủ nhận, kẻ thù chính của chúng ta năm xưa được xác định từ đầu và xuyên suốt cuộc chiến tranh giành độc lập là quân xâm lược. Quân xâm lược cha ông ta phải đối đầu là đế quốc Pháp rồi đến đế quốc Mỹ. Còn chế độ tay sai Nguỵ quyền Sài Gòn vốn dĩ chúng phục vụ cho 2 thằng đế quốc này, là một bộ phận của quân xâm lược, và chỉ là mục tiêu thứ yếu. Đánh đuổi được quân xâm lược thì những kẻ phục vụ chúng cũng phải chết theo và lịch sử đã chứng minh đúng như lời Cụ Hồ nói : Mỹ cút thì nguỵ nhào.

Lạ đời là ngày nay nhiều anh chị trí thức cổ cồn me tây lại muốn khác biệt cố rặn ra cái dòng chữ “Chiến Tranh Việt Nam” để lấp liếm cho giặc. Bọn này làm phim, viết sách hay viết trên mạng còn thẳng tay chiết khấu bớt sự chính nghĩa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của những người lính trực tiếp bỏ lại xương máu trên chiến trường để dành độc lập và thống nhất đất nước đem chia bớt cho kẻ thù cho chúng đỡ tủi thân vì bại trận.

Link: https://bannenbiet.com/dung-nhap-nhem-danh-lan-con-den/

Đàm Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *