Gió Mặt trời là gì?

Mt Tri cũng có gió, đó là gió Mt Tri. Tên gi “gió Mt Tri” được đưa ra tthp k50 ca thế
kXX. Vstn ti ca nó my trăm năm trước đã có người nghĩ đến, chng ctrc tiếp là đuôi ca sao chi.

Bt clúc nào và trong điu kin nào, đuôi ca sao chi luôn ngược li hướng Mt Tri. Nói mt cách khác khi sao chi tiến gn đến Mt Tri ging như đu ca nó kéo theo cái đuôi tiến lên; khi sao chi đi xa Mt Tri. Đuôi ca sao chi luôn kéo dài theo hướng ngược vi Mt Tri. Căn chin tượng này nhiu người tin rng nht đnh trên Mt Tri có gió làm cho đuôi sao chi luôn đi theo hướng ngược li vi Mt Tri. Người ta suy lun tiếp: gió Mt Tri là do nhng ht mang đin tbc xca Mt Tri phát ra.

Cui thp k50 ca thế kXX, nhà thiên văn Fax người Mđã miêu tchính xác lung gió Mt
Tr
i này. Ông cho rng: tng ngoài cùng ca bu khí Mt Tri, tc là qung Mt Tri không có mt biên gii rõ ràng mà là mt trng thái giãn nliên tc, khiến cho nhng ht có nhit đcao và mt đdày phóng ra các phía vi tc đcao và n đnh.

My năm sau, bng nhng kết ququan trc ca các con tàu vtinh thu được đã hoàn toàn chng
th
c stn ti ca gió Mt Tri. Lung gió này có ththi đến Trái Đt ca ta, gn quđo Trái Đt người ta đo được tc đgió Mt Tri khong 450 km/s. thi kỳ Mt Tri hot đng mnh, tc đca nó còn tăng lên gp bi. Gió Mt Tri là lung gió rt loãng, nó còn loãng hơn chân không mà ta có thto được trong phòng thí nghim.

Lung gió Mt Tri vi tc đln như thế có ththi đi bao xa?

Xét đến sự ảnh hưởng ca các cht trong không gian đi vi nó, các nhà khoa hc suy đoán
r
ng nó có ththi đến mt khong cách 25 – 50 đơn vthiên văn (mt đơn vthiên văn khong 150 triu km), có thcòn xa hơn na.

Gió Mt Tri đi vi nghiên cu các quá trình vt lý ca tquyn xut hin trong các hành tinh và
k
ết cu ttrường gia các hành tinh, đc bit là hin tượng nhiu lon ca ttrường Trái Đt là mt nhân tvô cùng quan trng. Chng qua ngày nay squan trc và nghiên cu vgió Mt Tri chưa đy đcho nên stìm hiu vbn cht ca nó còn là mt khi lượng công vic rt ln cn phi làm.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.