Những yêu cầu về kinh doanh thương mại nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

Những yêu cầu về kinh doanh thương mại nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

Những yêu cầu về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 31 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

– Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cố đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

– Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam. về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.

– Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

– Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh thương mại của Trọng tài nước ngoài.

– Các yêu cầu khác về kinh doanh thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *