Nước Pháp cai trị nước ta bao nhiêu Năm?

Nước Pháp cai trị nước ta bao nhiêu Năm?

Nước Pháp cai trị nước ta 61 năm, bắt đầu từ năm 1884 (khi Pháp ép triều đình nhà Nguyễn chấp nhận sự bảo hộ của Pháp) đến năm 1945 Pháp mất quyền cai trị ở Đông Dương.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *