Duyệt bởi
Tag: Bài thơ

Bài thơ buồn… Xin viết tặng đàn ông

Bài thơ buồn… Xin viết tặng đàn ông

Nhóm trượng phu… Người làm chồng phụ nữ! Thơ không hay… Vụng về từng câu chữ. Mong các anh lượng thứ..! Ghé đọc giùm… Lập gia đình… Phụ nữ phải sinh con. Nhan sắc sẽ… Héo mòn theo năm tháng. Vất vả, lo toan dâu hiền, vợ đảm. Sắc xuống dần, thiếu ngủ… Sạm màu da… Các anh đừng… So vợ với người ta. Là phụ nữ… Ai mà không muốn đẹp.. Lấy chồng rồi.. Hoàn cảnh không cho phép,…

Đọc Thêm Đọc Thêm