Duyệt bởi
Tag: biệt phái là gì

Biệt phái công chức là gì

Biệt phái công chức là gì

Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Ví dụ như: Cơ quan A biệt phái công chức tới làm việc tại cơ quan B (có thể có thời hạn)