Duyệt bởi
Tag:

Vì sao cá lại có mùi tanh?

Vì sao cá lại có mùi tanh?

Tại sao cá lại tanh? Cá đều có mùi tanh, đặc biệt là cá biển, mùi tanh rất nặng. Bởi vì lớp da của cá có một tuyến niêm dịch, chất niệm dịch tiết ra đặc biệt rất tanh, mùi tanh này gọi là Trimethylamine rất dễ phát tán vào trong không khí cho nên người ta dễ ngửi thấy mùi tanh của cá. Vậy có cách nào khử mùi tanh của cá, giúp các món ăn trở nên thơm…

Đọc Thêm Đọc Thêm