Duyệt bởi
Tag: chế độ khoa cử

Chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến ?

Chế độ khoa cử Việt Nam thời phong kiến ?

Dưới các vương triều phong kiến, đất nước ta trải qua một chặng đường dài 10 thế kỷ, đã tổ chức được nhiều khoa thi tiến sĩ. Khoa mở đầu vào năm Ất Mão (1075) đời Lý Nhân Tông và khoa kết thúc vào năm Kỷ Mùi (1918) đời vua Khải Định. Về thể lệ thi, buổi đầu chưa được ổn định, cho đến thời Hậu Lê mới vào quy củ. Lịch sử chế độ khoa cử ở Việt Nam…

Đọc Thêm Đọc Thêm