Duyệt bởi
Tag: ChiDungFont

Tải tổng hợp font tiếng việt ChiDungFont

Tải tổng hợp font tiếng việt ChiDungFont

Máy tính của bạn phục vụ cho việc thiết kế đồ họa, các văn bản của bạn đã dùng các font cũ, không còn tương thích với bộ font mặc định của Windows, nên bạn không thể đọc được văn bản. Download bộ font tiếng việt ChiDungFont, gồm các loại font chữ thường dùng nhất. Để có đủ bộ font chữ tiếng Việt cho máy tính của mình, bạn chỉ cần tải về phần mềm sau. Trong này có đủ…

Đọc Thêm Đọc Thêm