Duyệt bởi
Tag: chữ nôm

Phân biệt chữ Nho, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ

Phân biệt chữ Nho, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ

Hầu hết các bạn đã biết người Việt Nam ngày xưa thường dùng một loại chữ viết trông hơi giống chữ Trung Quốc bây giờ gọi là chữ Nho. Hiện nay, chúng ta không còn dùng nữa mà đổi sang kiểu hiện đại như các bạn đang thấy ngày nay, gọi là chữ Quốc Ngữ. Vậy chữ Nho là gì, chữ Nôm là gì, chữ Quốc ngữ là gì, lịch sử hình thành chữ Nho, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ…

Đọc Thêm Đọc Thêm