Hợp chất đa vòng thơm ngưng tụ gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm thực phẩm như thê nào?

Nhiều chất hữu cơ đa vòng thơm ngưng tụ (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – PAHs) gây ô nhiễm môi trường. Tới nay đã phát hiện có trên 200 loại, trong đó nhiều loại có khả năng gây ung thư, như benzen [a| và quỳ tím. Nguồn gốc của PAHs trong môi …

Hợp chất đa vòng thơm ngưng tụ gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm thực phẩm như thê nào? Xem thêm