Duyệt bởi
Tag: đại hội

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ bao nhiêu?

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện nay, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cứ 05 năm sẽ diễn ra đại hội Đảng toàn quốc 01 lần, như vậy qua năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 01/2/2021. Chủ…

Đọc Thêm Đọc Thêm