Duyệt bởi
Tag: dân số ít

Nước có dân số ít nhất Thế Giới

Nước có dân số ít nhất Thế Giới

Theo thống kê đầu năm 2018, Thành Vatican là một quốc gia nằm ở Châu Âu với dân số khoảng 1000 người, là quốc gia có dân số ít nhất trên thế giới. Tiếp theo là nước Tuvalu với số dân là 9.893, San Marino 31.595, Liechtenstein 37.286 ….