Duyệt bởi
Tag: Google doanh nghiệp

Chuyển quyền sở hữu Google doanh nghiệp 2023

Chuyển quyền sở hữu Google doanh nghiệp 2023

Hiện nay, việc chuyển quyền, thêm người quản lý cho Google Doanh nghiệp của chúng ta hiện rất khó khăn do Google đã update giao diện mới, không còn dễ thay đổi như hồi trước vậy. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi, cấp thêm quyền cho người khác quản lý Google Map cho người khác. Bước đầu tiên bạn truy cập vào trình quản lý doanh nghiệp như bên dưới Tiếp theo bạn bấm vào…

Đọc Thêm Đọc Thêm