Duyệt bởi
Tag: hòa giải

Hòa giải ở cơ sở có từ khi nào?

Hòa giải ở cơ sở có từ khi nào?

Hoạt động hòa giải ở cơ sở ở địa phương nào cũng có, nhưng Hòa giải ở cơ sở có từ khi nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nguồn gốc sự ra đời Hòa giải ở cơ sở qua bài viết sau đây: Hoạt động hòa giải ở cơ sở mang đậm tính nhân văn. Tổ hòa giải là tổ chức quần chúng của nhân dân, do nhân dân lập ra ở cơ sở để giải quyết các vi phạm…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Hoạt động hòa giải ở cơ sở có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội?

Hoạt động hòa giải ở cơ sở có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội?

Hoạt động hòa giải ở cơ sở thực sự có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng ở cơ sở. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, giữa các thành viên trong gia đình cùng như giữa các cá nhân trong quan hệ xóm giềng, bạn bè v.v. có thể xảy ra những va chạm, xích mích, tranh chấp nhỏ. Những mâu thuẫn, tranh chấp này nếu không giải quyết kịp thời thì từ mâu thuẫn nhỏ sẽ…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Hòa giải ở cơ sở là gì?

Hòa giải ở cơ sở là gì?

Theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở năm 1998, Điều 2. 3 Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 18-10-1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở thì: Hòa giải ở cơ sở là việc hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với…

Đọc Thêm Đọc Thêm