Duyệt bởi
Tag: lễ hội trường yên

Lễ hội Trường Yên (Ninh Bình)

Lễ hội Trường Yên (Ninh Bình)

Lễ hội Trường Yên diễn ra từ mùng 9 đến 11 tháng Ba âm lịch hằng năm, tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nhằm suy tôn công đức của vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. Tương truyền, mùng 10 tháng Ba là ngày vua Đinh lên ngôi Hoàng đế, nên hội chính của Lễ hội Trường Yên là mùng 10 tháng Ba, gồm hai nghi lễ trang nghiêm là lễ rước nước và…

Đọc Thêm Đọc Thêm