Duyệt bởi
Tag: Ngân Sơn

Hũ gạo kháng chiến của Phụ nữ Ngân Sơn

Hũ gạo kháng chiến của Phụ nữ Ngân Sơn

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, phụ nữ Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã góp được 2.230 ống gạo tiết kiệm. Mỗi ống là 7 lạng. Thế là mỗi tháng, phụ nữ Ngân Sơn đã góp được 1.061 kilô gạo.Thành tích ấy đã được Hồ Chủ tịch ban khen. Nhiều nơi khác cũng có hũ gạo tiết kiệm, nhưng kết quả không được mấy. Thí dụ ở Bắc Kạn, các huyện: Chợ Rã chỉ được 132 kilô. Chợ Đồn…

Đọc Thêm Đọc Thêm