Duyệt bởi
Tag: Táo thái

Trồng Táo thái theo mô hình VietGap

Trồng Táo thái theo mô hình VietGap

Áp dụng khoa học – công nghệ trong trồng táo Thái Trước đây, hộ gia đình anh Cường trồng mía, tuy vất vả quanh năm mà kinh tế vẫn khó khăn. Quyết tâm thoát nghèo, anh Cường đã tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm cũng như dự các lớp tập huấn kỹ thuật để từ đó mạnh dạn chuyển đổi từ trồng mía sang trồng táo Thái. Từ năm 2019, Hợp tác xã của anh bắt đầu trồng cây…

Đọc Thêm Đọc Thêm