Duyệt bởi
Tag: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là gì?

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là gì?

Bạn đã khá quen với từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vậy từ đó có ý nghĩa là gì? Đại diện cho chính quyền gì? Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 với thủ đô là Hà Nội. (Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày 02/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Hay còn…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa

Bạn đã và đang nghe 2 từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa rồi, nhưng có những bạn ít quan tâm tới chính trị đều không biết được ý nghĩa thật sự của 2 từ này, có nhiều người lại nghĩ là 1. Nhưng thật sự thì k phải vậy Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nhà nước ở Đông Nam Á, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập ngày 2 tháng…

Đọc Thêm Đọc Thêm