Duyệt bởi
Tag: Viettel H196A

Đổi tên Wifi mesh Viettel H196A

Đổi tên Wifi mesh Viettel H196A

Việc cấu hình wifi Mesh Viettel H196A có thể đơn giản đối với một số bạn, nhưng bạn muốn đổi tên wifi mặc định của cục mesh H196A thì đôi lúc cũng khó khăn, vì cục mesh này chắc năng nó khác so với những cục Wifi thông thường trên thị trường hiện nay. Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào cục wifi Mesh Viettel H196A Việc đăng nhập này bạn có thể coi hướng dẫn trên mạng, có rất…

Đọc Thêm Đọc Thêm