Duyệt bởi
Tag: xã nông thôn mới

Có bao nhiêu Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Có bao nhiêu Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc. Làm sao để đánh giá xã đó đã đạt chuẩn Nông thôn mới hay chưa? Căn cứ vào gì? Theo Quyết định Số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17…

Đọc Thêm Đọc Thêm