Tại sao cá sống trong biển mà lại không bị mặn?

Tại sao cá sống trong biển mà lại không bị mặn?

Nước biển vừa mặn lại vừa chát, các loài cá bắt ở biển về lại rất bình thường chăng mặn tý nào.

Nguyên nhân là trong mang của các loại cá biển có một tế bào đặc biệt là tế bào tiết ra chất clorua. Loại tế bào này giống như máy lọc, nó có thể biến nước biển vừa mặn vừa chát thành nước ngọt.

Tuy rằng nước biển vừa mặn vừa chát nhưng khi cá, nước đi vào cơ thể cá đều biến thành nước ngọt, cho nên cá sống trong biển cả mà thịt nó không mặn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *