Tại sao lại có tục đốt vàng mã?

Theo quan niệm của những người đời xưa, người chết cũng giống như người sống, cần ăn uống, nhà cửa, quần áo, hút thuốc, ăn trầu, cần xe, cần tiền tiêu xài và mọi khoản chi dùng như khi còn sống…

Từ việc cúng tế bằng đồ thật, dần dần mới sinh ra lễ đốt vàng mã, tức là thay thế bằng các đồ vật làm bằng tre, gỗ, rơm, rạ, đất sét hoặc giấy tượng trưng, nhưng kích thước thu nhỏ lại để người cõi âm mang đi, nhờ có “Phép thiêng biến ít thành nhiều”. áo quần của người chết mặc khi còn sống, để lại nhà mồ sau ba năm mục nát, không nỡ dùng vào việc khác, người ta đốt đi dần dần sinh ra được thay thế bằng quần áo giấy. Vì vậy mới có câu tục ngữ “Đi theo ma mặc áo giấy“.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *