Tại sao Mặt Trăng lúc tròn lúc khuyết?

Như ta thy, hình dng Mt Trăng luôn biến đi, có lúc trong như cái đĩa, có lúc khuyết mt na, có lúc li cong cong như lưỡi lim.

Vì sao Mt Trăng li biến đi lúc tròn, lúc khuyết?

Như ta đã biết, Mt Trăng là mt vtinh quay quanh Trái Đt. Nó không phát nhit, cũng không phát sáng. Trong vũ trti tăm Mt Trăng da vào phn xánh sáng Mt Tri nên ta mi nhìn thy nó.

Trong quá trình Mt Trăng quay quanh Trái Đt, vtrí tương đi ca nó vi Mt Tri và Trái Đt không ngng bin đi. Khi nó chuyn đến gia Trái Đt và Mt Tri thì phía Mt Trăng đi din vi Trái Đt không được Mt Tri chiếu sáng, nên lúc đó ta không nhìn thy nó. Đó là ngày đu tháng hoc gi là sóc.

Qua 2 – 3 ngày sau, Mt Trăng chuyn qua mt góc trên quđo, mép ca nó đi din vi Trái Đt dn dn được Mt Tri chiếu sáng, do đó ta nhìn thy trăng lưỡi lim trên bu tri.

Tđó vsau Mt Trăng tiếp tc quay quanh Trái Đt, phía nó hướng vTrái Đt được Mt Tri
chi
ếu sáng ngày càng nhiu hơn, do đó mnh trăng lưỡi lim ngày càng “béo” dn. Đi đến ngày 7 – 8, na Mt Trăng hướng vTrái Đt được Mt Tri chiếu sáng, nên ban đêm ta nhìn thy na trăng sáng, gi là trăng thượng huyn.

Sau thượng huyn Mt Trăng dn dn chuyn đến phía đi din vi Mt Tri, khi đó phía Mt Trăng hướng vTrái Đt ngày càng được Mt Tri chiếu sáng nhiu hơn, vì vy ta nhìn thy Mt Trăng ngày càng tròn hơn. Đến lúc Mt Trăng tròn hoàn toàn cũng là lúc na Mt Trăng đi din vi Trái Đt hoàn toàn được Mt Tri chiếu sáng, nên ta thy trăng tròn vành vnh, đó là ngày rm, gi là vng.

Sau khi trăng tròn, phía Mt Trăng đi din vi Trái Đt có mt phn dn dn không được Mt Tri
chi
ếu sáng, do đó ta thy Mt Trăng “gy” dn. Đến ngày 17 hoc 18 trên bu tri chnhìn thy trăng sáng mt na, đó là trăng hhuyn.

Ttrăng hhuyn trđi, Mt Trăng tiếp tc gy đi, qua 4 – 5 ngày sau chcòn li hình lưỡi lim. Sau đó trăng hoàn toàn biến mt, bt đu mt tháng mi.

Sbiến đi trăng tròn hay khuyết là do kết quMt Trăng quay quanh Trái Đt và bn thân nó không phát sáng mà chphn xánh sáng Mt Tri gây nên.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.