Tại sao tiếng Anh được chọn làm ngôn ngữ Quốc tế

Tại sao tiếng Anh được chọn làm ngôn ngữ Quốc tế

Trên thế giới có biết bao nhiêu ngôn ngữ, nhưng tại sao lại không sử dụng ngôn ngữ Việt Nam làm ngôn ngữ Quốc tế chung cho cả thế giới hiện nay mà chọn ngôn ngữ Anh làm ngôn ngữ Quốc tế? Tôi xin đưa ra một số nhận định có thể đúng hoặc sai, Vì:

1. Tiếng Anh sử dụng bảng chữ cái Latinh phổ biến nhất thế giới
2. Tiếng Anh được đứng trong danh sách các thứ tiếng dễ học nhất ( theo một số người đánh giá)
3. Trước đây nước Anh có thuộc địa khắp thế giới, nhiều thuộc địa sau này trở thành các nước phát triển nên tiếng Anh được sử dụng mọi nơi ngoài nước Anh: Mỹ, Canada, nhiều nước Châu Á, Châu Phi, Châu Âu.  ( Nữ hoàng Anh đã nói :” Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh ” ) do vậy người Anh mang ngôn ngữ của mình đi khắp thế giới.
4. Nền kinh tế Anh phát triển mạnh và từ rất sớm >> yêu cầu nhiều quốc gia phải biết tiếng Anh để giao tiếp về chính trị và giao thương

Chính vì vậy tiếng Anh trở thành thông dụng nhất trên thế giới ( tiếng Anh k phải thứ tiếng Quốc tế duy nhất )

4.2/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *