Thế nào là nông sản sạch, thực phẩm sạch và thực phẩm hữu cơ?

Thế nào là nông sản sạch, thực phẩm sạch và thực phẩm hữu cơ?

Nông sản sạch là các sản phẩm nông nghiệp có hàm lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng, axit hydrochloric, nitric, chất kích thích và các chất độc hại khác nằm trong phạm vi cho phép và an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn quy định trong nước và khu vực. Nông sản sạch không có nghĩa là không dùng thuốc trừ sâu, phân bón hoặc là chất kích thích ra hoa kết trái mà là lấy việc phòng chống sâu bệnh bằng vật lý làm cơ sở, lấy việc phòng tránh sâu bệnh bằng sinh học làm then chốt, nghiêm cấm sử dụng thuốc trừ sâu có độc cao, có khả năng để lại dư lượng cao. Đối vối thuốc trừ sâu có độc thấp cần không chế sao cho không để lại dư lượng vượt quá quy định.

nong san la gi

Thực phẩm sạch được sản xuất dựa vào phương thức sản xuất đặc biệt trên nguyên tắc phát triển liên tục tuần hoàn, sản phẩm phải có hàm lượng dinh dưỡng, an toàn, không ô nhiễm, phù hợp với các tiêu chuẩn về thực phẩm sạch và thông qua các cơ quan chuyên môn xác nhận, sản phẩm sạch phân thành loại A, loại AA. Trong quá trình sản xuất sản phẩm sạch loại A được phép sử dụng các chất hóa học trong giới hạn nhất định. Đối với sản phẩm sạch loại AA, không cho phép sử dụng bất cứ loại hóa chất có hại nào, đồng thời chấp hành các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

Thực phẩm hữu cơ là thực phẩm được sản xuất bằng phương thức và tiêu chuẩn của nông nghiệp hữu cơ. Trong quá trình sản xuất nguyên liệu và chế biến thực phẩm không được sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, chất kích thích tăng trưởng hoa trái, chất bảo quản hóa học, các chất phụ gia, không sử dụng kỹ thuật gen, được các cơ quan chức năng nhà nước kiểm định cấp phép.

Trong ba sản phẩm nêu trên thì thực phẩm hữu cơ có yêu cầu cao nhất.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *