Tiện ích Bạn Nên Biết

Đây là tổng hợp các công cụ giúp cho bạn có thể ứng dụng vào một số lĩnh vực để tra cứu, chuyển đổi …. để rút ngắn thời gian thực hiện. Ví dụ như bạn có thể kiểm tra những lỗi bàn phím bị hư hay không, bạn có thể chuyển đổi chữ in hoa thành chữ in thường ….

  1. Test bàn phím online – Công cụ kiểm tra để xem bàn phím của bạn bị liệt hay chạm chỗ nào.
  2. Tải ảnh thumbnail youtube – Công cụ tải ảnh Thumbnail (ảnh thu nhỏ video) với chất lượng tốt nhất.
  3. Chuyển Ip thành Nhị phân – Công cụ dùng để chuyển địa chỉ Ip máy tính thành dạng Nhị phân.
  4. Xáo trộn dòng ngẫu nhiên – Công cụ xáo trộn dòng một cách ngẫu nhiên không theo thứ tự sắp xếp nào đó.
  5. Chuyển chữ in Hoa thành in thường – Công cụ chuyển một hoặc 1 đoạn văn từ chữ in Hoa thành chữ in thường nhanh nhất.