Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định như thế nào?

Theo Điều 9 Hiến pháp (năm 2013) và Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) quy định về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hình tròn, nửa phía trên là hình tượng cờ đỏ sao vàng năm cánh, dưới là hoa sen trắng. Đường ngoài vòng cung màu vàng biểu hiện hai nhánh lúa vươn lên nâng dòng chữ “Mặt trận Tổ quốc” trên nền cờ đỏ. Phía dưới cùng là hình nửa bánh xe cách điệu màu đỏ có dòng chữ “Việt Nam”. Biểu trưng của Mặt trận Tố quốc Việt Nam là khái quát tổng thể cho khối thống nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu chung: Xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.