Vì sao người máy có thể nghe hiểu được tiếng người?

Sở dĩ người máy có thể nghe hiểu được tiếng người là vì con người đã đặt vào trong người máy một “cơ quan thính giác” giống với con người. Mặc dù “thính giác” của người máy không thể tinh tế và phức tạp như tai người nhưng nguyên lý thính giác của người và người máy là như nhau.

Người máy Asimo của tập đoàn Honda – Nhật Bản

“Tai” của người máy thực tế được điều khiển bằng hệ thời liên hệ với “đại não” của người máy (đại não tức là hệ thống ghi âm điện tử đồng thống điều hành trung tâm của người máy). Đại não này được vận hành theo sự lập trình sẵn của con người.

Tuy nhiên “thính giác” của người máy không phải là vạn năng nó chỉ có thể tiến hành, thực hiện những thao tác đã được lập trình sẵn, hoàn toàn không có khả năng tự phân tích sự vật như bộ não con người.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.