Việt Nam có bao nhiêu xã

Việt Nam có bao nhiêu xã

Xã hiện nay là tên gọi chung các đơn vị hành chính thuộc cấp thấp nhất ở khu vực nông thôn, ngoại thành, ngoại thị của Việt Nam. Còn gọi là đơn vị cấp cơ sở. Đơn vị hành chính cấp xã được dùng để chỉ toàn bộ cấp đơn vị hành chính thấp nhất của Việt Nam, nghĩa là bao gồm cả xã, phường và thị trấn.

Tính đến ngày 12 tháng 4 năm 2018, Việt Nam có 11.162 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1.594 phường, 606 thị trấn và 8962 xã, trong đó có 336 xã thuộc các thành phố trực thuộc tỉnh, 299 xã thuộc các thị xã và 8336 xã thuộc các huyện.

Hiện nay, theo Quy định Số: 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội quy định lại một số tiêu chuẩn để thành lập xã, gồm các tiêu chí về dân số, địa lý, diện tích … Nên khả năng trong những năm tới, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ gộp các xã không đủ diện tích, dân số lại với nhau thành một xã. Vì vậy khả năng những năm tiếp theo, đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm bớt xuống.

4.7/5 - (4 bình chọn)

One thought on “Việt Nam có bao nhiêu xã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *